Generalforsamling 2024

Generalforsamlingd.18.04.2024 kl.18.30

KirkehusetBorgergade 4 - Thyregod

Dagsorden

1. Valg af Dirigent


2. Årsberetning ved Formanden


3. Årsregnskabet ved Kasseren


4. Fastsættelse af Kontingent


5. Valg til bestyrelse


Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 Suppleanter

  • Knud Erik Andersen
  • Ole Arentoft
  • Malene Nielsen
  • Bøgh Hansen
  • Vagner Risom
  • Jesper Liedcker Webmaster

På valg er


  • Knud Erik Andersen (modtager genvalg)
  • Vagner Risom (modtager ikke genvalg og der skal vælges en ny)


6. Valg til Suppleanter ( Jonny og Frank )


7. Valg til Revisor ( Eigil Jespersen )


8. Valg til Revisor Suppleant ( Knud Poulsen )


9. Indkomne forslag


10. Eventuelt